Humalog Basal

Kommentarer och information om Humalog Basal.

Tillståndsinnehavare: Eli Lilly Nederland BV
ATC-kod: A10AB04
Aktiv substans: insulin lispro protamine
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1998-11-19
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad