Halzin Jordgubb

Crestor gick tidigare under namnet Halzin Jordgubb men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2021-03-21. Tillståndsinnehavare var företaget Cross Pharma AB. HMG CoA reduktas-hämmare, Medel som påverkar serumlipidnivåerna .

Kommentarer och information om Halzin Jordgubb.

Tillståndsinnehavare: Cross Pharma AB
ATC-kod: C10AA07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: