Halzin Honung & Citron

Halzin Honung & Citron. Antiseptika, Medel vid sjukdomar i strupe och svalg.

Kommentarer och information om Halzin Honung & Citron.

Tillståndsinnehavare: Apofri AB
ATC-kod: R02AA03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: