Gink-Yo

Kommentarer och information om Gink-Yo.

Tillståndsinnehavare: Lichtwer Healthcare GmbH & Co. KG
ATC-kod: C04
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1997-09-04
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad