Gemalata

Crestor gick tidigare under namnet Gemalata men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2014-09-15. Tillståndsinnehavare var företaget Paranova Läkemedel AB. HMG CoA reduktas-hämmare, Medel som påverkar serumlipidnivåerna .

Kommentarer och information om Gemalata.

Tillståndsinnehavare: Paranova Läkemedel AB
ATC-kod: C10AA07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: