Frontpro for dogs >4-10 kg

Frontpro for dogs >4-10 kg. Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk, .

Kommentarer och information om Frontpro for dogs >4-10 kg.

ATC-kod: QP53BE01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: