Frontline Comp

Kommentarer och information om Frontline Comp.

Tillståndsinnehavare: Merial S.A.S.
ATC-kod: QP53AX65
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-07-03
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad