Freathe

Kommentarer och information om Freathe.

Tillståndsinnehavare: Nycomed GmbH
ATC-kod: R03BA08
Aktiv substans: ciclesonide
Typ av medicin: Andningsorganen
Status: Avregistrerad 2008-05-31
Godkannandedatum: 2005-01-14
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad