Flunixin Norbrook vet.

Flunixin Norbrook vet.. Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, .

Kommentarer och information om Flunixin Norbrook vet..

ATC-kod: QM01AG90
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: