Flunipaste Vet.

Flunipaste Vet.. Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, .

Kommentarer och information om Flunipaste Vet..

ATC-kod: QM01AG90
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: