Flekainid Sandoz

Kommentarer och information om Flekainid Sandoz.

Tillståndsinnehavare: Sandoz A/S
ATC-kod: C01BC04
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Sandoz AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2007-03-16
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad