Flectron Fly

Flectron Fly. Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk, inkl insektsdödande medel, .

Kommentarer och information om Flectron Fly.

ATC-kod: QP53AC08
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: