Finpros

Kommentarer och information om Finpros.

Tillståndsinnehavare: Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod: G04CB01
Aktiv substans: finasteride
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2006-02-17
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad