Finomel

Finomel. Lösningar för parenteral nutrition, Blodsubstitut och infusionsvätskor, m m.

Kommentarer och information om Finomel.

Tillståndsinnehavare: Baxter Medical AB
ATC-kod: B05BA10
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: