Finementin

Kommentarer och information om Finementin.

Tillståndsinnehavare: Teva Sweden AB
ATC-kod: G04CB01
Aktiv substans: finasteride
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-02-13
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad