Exlutena

Kommentarer och information om Exlutena.

Tillståndsinnehavare: NV Organon
ATC-kod: G03AC02
Aktiv substans: lynestrenol
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1974-05-10
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad