Etoposid Meda

Etoposid Ebewe gick tidigare under namnet Etoposid Meda men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2010-06-30. Tillståndsinnehavare var företaget EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG. Podofyllotoxinderivat, Cytostatiska/cytotoxiska medel.

Kommentarer och information om Etoposid Meda.

Tillståndsinnehavare: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
ATC-kod: L01CB01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: