Etanorden

Kommentarer och information om Etanorden.

Tillståndsinnehavare: Gedeon Richter Plc
ATC-kod: M05BA06
Typ av medicin: Rörelseapparaten
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-02-19
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad