Escitalopram Cipla

Escitalopram Cipla. Selektiva serotoninåterupptagshämmare, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Escitalopram Cipla.

ATC-kod: N06AB10
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: