Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka

Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka. Virushämmande medel mot hivinfektioner, kombinationer, Virushämmande medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka.

Tillståndsinnehavare: Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod: J05AR03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: