Effentora

Kommentarer och information om Effentora.

Tillståndsinnehavare: Cephalon France
ATC-kod: N02AB03
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-04-04
Narkotikaklassning: II - Narkotika. Substanser med högre beroendepotential och liten terapeutisk användning.