ECALTA

Kommentarer och information om ECALTA.

Tillståndsinnehavare: Pfizer Ltd
ATC-kod: J02AX06
Aktiv substans: anidulafungin
Typ av medicin: Infektionssjukdomar
Ombud: Pfizer AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-07-23
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad