Doxorubicin Ebewe

Kommentarer och information om Doxorubicin Ebewe.

Tillståndsinnehavare: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
ATC-kod: L01DB01
Ombud: Meda AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1999-04-23
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad