Doloproct

Kommentarer och information om Doloproct.

Tillståndsinnehavare: Intendis GmbH Berlin
ATC-kod: C05AA08
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Bayer AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2005-09-09
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad