Dolagis vet.

Kommentarer och information om Dolagis vet..

Tillståndsinnehavare: Sogeval SA
ATC-kod: QM01AE91
Aktiv substans: carprofen
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-07-18
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad