Distraneurin Mixtur

Distraneurin Mixtur. Övriga sömnmedel och lugnande medel, Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel.

Kommentarer och information om Distraneurin Mixtur.

Tillståndsinnehavare: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
ATC-kod: N05CM02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: