Diprofol EDTA

Diprofol EDTA. Övriga allmänanestetika, Anestetika.

Kommentarer och information om Diprofol EDTA.

ATC-kod: N01AX10
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: