Diprofol 1%

Diprofol 1%. Övriga allmänanestetika, Anestetika.

Kommentarer och information om Diprofol 1%.

Tillståndsinnehavare: JSC Farmak.
ATC-kod: N01AX10
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: