Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE. Antiseptika, Medel vid sjukdomar i strupe och svalg.

Kommentarer och information om Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE.

Tillståndsinnehavare: Evolan Pharma AB
ATC-kod: R02AA03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: