Dettolmed

Kommentarer och information om Dettolmed.

Tillståndsinnehavare: Reckitt Benckiser (UK) Limited
ATC-kod: D08AJ01
Aktiv substans: benzalkonium chloride
Typ av medicin: Hud
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-09-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad