Deroxat

Deroxat. Selektiva serotoninåterupptagshämmare, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Deroxat.

ATC-kod: N06AB05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: