Clopidogrel Zentiva

Clopidogrel Zentiva. Trombocytaggregationshämmande medel, exkl heparin, Antikoagulantia.

Kommentarer och information om Clopidogrel Zentiva.

ATC-kod: B01AC04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: