Clopidogrel TAD

Clopidogrel TAD. Trombocytaggregationshämmande medel, exkl heparin, Antikoagulantia.

Kommentarer och information om Clopidogrel TAD.

Tillståndsinnehavare: Krka Sverige AB
ATC-kod: B01AC04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: