Clindamycin Pfizer

Clindamycin Pfizer. Linkosamider, Antibakteriella medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Clindamycin Pfizer.

ATC-kod: J01FF01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: