Clindamycin Bijon

Clindamycin Bijon. Linkosamider, Antibakteriella medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Clindamycin Bijon.

ATC-kod: J01FF01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: