Citalopram Oral Solution, USP

Citalopram Oral Solution, USP. Selektiva serotoninåterupptagshämmare, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Citalopram Oral Solution, USP.

ATC-kod: N06AB04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: