Citalopram Nordic Drugs

Citavie gick tidigare under namnet Citalopram Nordic Drugs men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2003-04-22. Tillståndsinnehavare var företaget Krka d.d., Novo mesto. Selektiva serotoninåterupptagshämmare, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Citalopram Nordic Drugs.

Tillståndsinnehavare: Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod: N06AB04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: