Carboplatin Ebewe

Kommentarer och information om Carboplatin Ebewe.

Tillståndsinnehavare: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
ATC-kod: L01XA02
Aktiv substans: carboplatin
Ombud: Meda AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1998-11-06
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad