Carbetocin Aguettant

Carbetocin Aguettant. Oxytocin och analoger, Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger.

Kommentarer och information om Carbetocin Aguettant.

ATC-kod: H01BB03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: