BYETTA

Kommentarer och information om BYETTA.

Tillståndsinnehavare: Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod: A10BX04
Aktiv substans: exenatide
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2006-11-20
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad