Bupropion Pharmachim

Bupropion Pharmachim. Övriga antidepressiva medel, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Bupropion Pharmachim.

Tillståndsinnehavare: Pharmachim AB
ATC-kod: N06AX12
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: