Bromhexin Apofri

Bromhexin Apofri. Mukolytika, Medel mot hosta och förkylning.

Kommentarer och information om Bromhexin Apofri.

ATC-kod: R05CB02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: