Brildem

Kommentarer och information om Brildem.

Tillståndsinnehavare: Bristol Lab. Ltd.
ATC-kod: N05CF02
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-07-03
Narkotikaklassning: IV - Narkotika. Substanser med lägre beroendepotential och bred terapeutisk användning.