Bivalirudin Cipla

Bivalirudin Cipla. Direkt trombinhämmande medel, Antikoagulantia.

Kommentarer och information om Bivalirudin Cipla.

ATC-kod: B01AE06
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: