Bezalip

Kommentarer och information om Bezalip.

Tillståndsinnehavare: Actavis Group PTC ehf.
ATC-kod: C10AB02
Aktiv substans: bezafibrate
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Actavis AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1990-09-28
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad