Benacard vet.

Kommentarer och information om Benacard vet..

ATC-kod: QC09AA07
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-11-12
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad