Azacitidin Tillomed

Azacitidin Tillomed. Pyrimidinanaloger, Cytostatiska/cytotoxiska medel.

Kommentarer och information om Azacitidin Tillomed.

ATC-kod: L01BC07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: