Aural

Kommentarer och information om Aural.

Tillståndsinnehavare: Zentiva a.s.
ATC-kod: N03AX09
Aktiv substans: lamotrigine
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Avregistrerad 2008-12-31
Godkannandedatum: 2006-02-17
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad