Atovans

Kommentarer och information om Atovans.

Tillståndsinnehavare: Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod: C10AA05
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-08-29
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad