Lamotrigin | N03AX09

Mediciner med Lamotrigin/N03AX09: